Opis

#
#    KONIEC WSPARCIA
#  sprawdź iDoctor Office 2
#

iDoctor Office to prosty program wspomagający prowadzenie własnej praktyki przez lekarza dowolnej specjalności. Niesamowite możliwości iPad-a, intuicyjna obsługa aplikacji i elastyczność zastosowanych rozwiązań, ułatwi prowadzenie kartotek pacjentów, rezerwowanie wizyt, ewidencję danych medycznych, generowanie raportów i ich eksport na potrzeby przeprowadzenia dalszych analiz.

# Program zawiera polski interfejs #

Możliwości aplikacji:

• Obsługa iPhone i iPad.

• Szybka rejestracja pacjenta, wymagane jest tylko podanie nazwiska.

• Planowanie wizyt za pomocą wbudowanego kalendarza z możliwością zapisania w kalendarzu systemowym i synchronizacji z iCloud.

• Definiowanie własnego słownika usług płatnych.

• Widok wizyty umożliwia ewidencję:
   - danych ze skierowania,
   - wykonanych usług,
   - procedur ICD-9,
   - rozpoznań ICD-10,
   - podanych leków,
   - parametry medyczne,
   - dokumenty/notatki zapisane w formie tekstowej lub zdjęcia.

• Tworzenie własnych formularzy (skierowań, wyników badań, recept) z możliwością wydruku/nadruku (film). 

• Definiowanie szablonów dokumentów tekstowych, formularzy, opisów, wyników, wywiadów itp.

• Kopiowanie danych pomiędzy wizytami tego samego pacjenta.

• Wbudowane słowniki ICD-10, ICD-9 (import z NFZ), bazy leków.

• Własne słowniki ICD-9, ICD-10, podanych leków i parametrów medycznych, tworzą się automatycznie, podczas wprowadzania kolejnych wizyt.

• Rejestracja dokumentów pacjenta (wyników badań, kart informacyjnych itp.) za pomocą wbudowanego aparatu lub importu z albumu np. "Strumienia zdjęć". Pomocne w przypadku iPad-a bez aparatu, zdjęcia robione iPhone-m dzięki synchronizacji z iCloud będą automatycznie dostępne w  iPad-zie.

• Rysowanie i notowanie na zapisanych obrazach.

• Wprowadzone dokumenty i wykazy można wydrukować bezprzewodowo za pomocą funkcji AirPrint lub wysłać pocztą.

• Za pomocą opcji wydruku dokumentów tekstowych, można ustalić jakie dane wizyty mają pojawić się na wydruku, dodatkowo program umożliwia definiowanie własnego nagłówka wydruków.

• Zdefiniowane wydruki: listy zarejestrowanych pacjentów na dany dzień, okresowe zestawienia finansowe.

• Generowanie wykazów:
   - danych pacjentów,
   - wizyt,
   - wykonanych usług,
   - procedur,
   - rozpoznań,
   - podanych leków.

• Wykazy zapisywane są w formacie CSV, rozpoznawanym przez każdy arkusz kalkulacyjny. Program umożliwia również ustalenie strony kodowej pliku, jego podgląd, wysłanie pocztą lub zapisanie w katalogu współdzielonym z  iTunes.

• Ustawienie hasła blokady programu.

• Kopia bezpieczeństwa na hasło (zapisywana do katalogu współdzielonego z iTunes, możliwość wysłania przez email, zapis i odczyt z iCloud lub dowolnego programu, szybka wymiana danych pomiędzy iurządzeniami).Filmy

Zrzuty


Cena: brak
Kategoria: Medical
Data wydania: 2012.04.06
Wersja: 2.5.2

Urządzenia: iPhone i iPad
Wersja iOS: 7.0 lub późniejsza