Opis

Baza Leków to przyjemny w obsłudze receptariusz, który pomaga w szybki i  prosty sposób odnaleźć szukane informacje o lekach wypisywanych przez lekarzy i do nich głównie jest kierowany.

Baza przedstawia informacje o produktach leczniczych, dopuszczonych do obrotu w Polsce i centralnie w Unii Europejskiej, a także o  refundowanych wyrobach medycznych i środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Wszystkich produktów jest ok. 90 tyś., w tym ok 50 tyś. ze szczegółowym opisem składu.

## Lista Leków Refundowanych - obowiązująca od 01.09.2013 ##

Baza zawiera następujące informacje o lekach:
• Pełna nazwa
Nazwa międzynarodowa
Producent
Ilości w opakowaniu
Postać
Dawka
Definiowana dawka dobowa
Skład
Synonim farmaceutyczny (nazwa łacińska substancji czynnej oznaczająca wspólną nazwę zbioru preparatów o identycznej lub przybliżonej postaci i składzie)
Czy lek jest na receptę
Informacje o odpłatności, także w przypadku chorób przewlekłych z wykazu Ministerstwa Zdrowia.
Odnośniki do Charakterystyk Produktów Leczniczych Refundowanych.
Kod EAN.

Wbudowana wyszukiwarka umożliwia szukanie leków po nazwie, składzie, synonimie farmaceutycznym i nazwie międzynarodowej.

Dodatkowym udogodnieniem jest tworzenie własnej listy najczęściej używanych leków, a także wyszukiwanie na ich temat informacji za pomocą wyszukiwarki internetowej.

Baza Leków przedstawia dane z wydania 1338 z dnia 23-09-2013 Farmaceutycznej Bazy Danych BAZYL firmy IMS Health Sp. z o.o.Zrzuty


Cena: 1.79 €
Kategoria: Medical
Data wydania: 2011.11.23
Wersja: 2.1

Urządzenia: iPad, iPhone, iPod touch
Wersja iOS: 7.0 lub późniejsza